System emerytalny w Polsce
Emerytura mundurowych jest niekonstytucyjna?

Prawo do emerytury po 15 latach służby policjantów i wojskowych może być niezgodne z konstytucją.


Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę przepisów ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji. Według niego nabycie prawa do emerytury po 15 latach służby następuje w wieku najwyższej aktywności zawodowej, co jest sprzeczne celem reformy emerytalnej. Reforma emerytalna z 1 stycznia 1999 roku przewiduje osiągnięcie wieku emerytalnego dla kobiet – 60 lat, dla mężczyzn – 65 lat.

Emerytura cząstkowa dla żołnierza czy funkcjonariusza po 15 latach służby, kiedy prawo do emerytury może osiągnąć w wieku o wiele niższym niż powszechnie obowiązujący jest sprzeczna z zasadą równości w dostępie do zabezpieczenia społecznego.

Ponadto emerytura policjanta lub żołnierza po tych 15 latach służby wynosi 40% podstawy wymiaru i jest podwyższana o 2,6 % podstawy wymiaru za każdy rok służby.

Prace nad reformą emerytur mundurowych trwają, nowe przepisy mają wejść w życie w 2012 roku.

Prawo do emerytur mundurowych miało ponad 130 tysięcy osób, a średnia emerytura policyjna wynosiła około 3 tysięcy złotych.